วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
เตรียมความพร้อมเทศกาลปีใหม่ 62
ลงวันที่ 20/11/2561

'