วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๔๐ งานค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ จ.ศรีสะเกษ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/05/2567 คค 06052/พ.1/e/37/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 20540 งานค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 คค 06052/พ.1/e/35/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ขุขันธ์ – แยกนาเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+205 – กม.6+500 ปริมาณงาน 29,895 SQ.M. 18/04/2567 คค 06052/พ.1/e/27/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 25900 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 2341 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไพรพัฒนา – หนองบัวเรณ ระหว่าง กม.57+315 – กม.59+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/04/2567 คค 06052/พ.1/e/33/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ขุขันธ์ – แยกนาเจริญ - ช่องสะงำ ตอน 3 ระหว่าง กม.47+250 - กม.48+300 ปริมาณงาน 9,450 SQ.M. 22/04/2567 คค 06052/พ.1/e/36/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2341 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไพรพัฒนา – หนองบัวเรณ ตอน 2 ระหว่าง กม.67+390 – กม.69+270 ปริมาณงาน 19,311 SQ.M. 18/04/2567 คค 06052/พ.1/e/31/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย ตอน 4 ระหว่าง กม.76+302 - กม.76+840 ปริมาณงาน 11,750 SQ.M. 18/04/2567 คค 06052/พ.1/e/26/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 294 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ตอน 2 ระหว่าง กม.8+700 - กม.8+835 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/04/2567 คค 06052/พ.1/e/34/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ตอน 3 ระหว่าง กม.51+080 - กม.51+841 ปริมาณงาน 10,089 SQ.M. 18/04/2567 คค 06052/พ.1/e/30/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ตอน 1 ระหว่าง กม.25+248 – กม.27+725 ปริมาณงาน 35,801 SQ.M. 18/04/2567 คค 06052/พ.1/e/29/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ระหว่าง กม.19+650 - กม.20+390 ปริมาณงาน 6,860 SQ.M. 18/04/2567 คค 06052/พ.1/e/32/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0102 ตอน วังหิน – ขุขันธ์ ระหว่าง กม.51+519 – กม.56+174 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 25,902 SQ.M. 18/04/2567 คค 06052/พ.1/e/25/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ขุขันธ์ – แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ระหว่าง กม.10+975 – กม.18+499 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 32,524 SQ.M. 17/04/2567 คค 06052/พ.1/e/23/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0202 ตอน เมืองน้อย – กันทรารมย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.96+562 – กม.109+785 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 34,572.000 17/04/2567 คค 06052/พ.1/e/22/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาคำใหญ่ - เมืองน้อย ระหว่าง กม.18+394 - กม.21+396 ปริมาณงาน 18,234 SQ.M. 17/04/2567 คค 06052/พ.1/e/24/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 191 รายการ