วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 23/09/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0202 ตอน เมืองน้อย - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.95+600 - กม.99+475 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 22/09/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการบูรณะทางหลวง สายทางในความ ควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ขุขันธ์ - แยกนาเจริญ ระหว่าง กม.6+200 - กม.10+710 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 22/09/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการบูรณะทางหลวง รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2341 ตอน ไพรพัฒนา- หนองบัวเรณ ระหว่าง กม.51+000-กม.69+270 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 22/09/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างก่อสร้างทำงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2086ตอน เมืองน้อย - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.95+600-กม.99+475(เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 08/07/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความ ปลอดภัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๔๐๐ โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๓ ตอน ควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หัวช้าง - สะเดา ระหว่าง กม.๒๐+๗๐๐ - กม.๒๓+๕๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 06/07/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๖๐๐ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอํานวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 06/07/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความ ปลอดภัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๔๐๐ โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๓ ตอน ควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หัวช้าง - สะเดา ระหว่าง กม.๒๐+๗๐๐ - กม.๒๓+๕๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 02/06/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.278+834 - กม.279+662 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 20,758 SQ.M เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 02/06/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.253+300 - กม.254+323 LT. ปริมาณงาน 20,718 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 05/01/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0102 ตอน หัวช้าง-สะเดา ระหว่าง กม.12+307- กม.17+331 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 46,338 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 64 รายการ