วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 05/01/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0102 ตอน หัวช้าง-สะเดา ระหว่าง กม.12+307- กม.17+331 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 46,338 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 12/11/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0502 ตอน แยกโคกตาล - หัวช้าง ตอน 1 ระหว่าง กม.281+260 - กม.296+264 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 12/11/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ตอน 2 ระหว่าง กม.0+522 - กม.11+870 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (110 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 12/11/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 8 ระหว่าง กม.291+540-กม.293+790 ปริมาณง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 12/11/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งบประมาณประจำปี 2564 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 294 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ระหว่าง กม.8+900 - กม.10+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 12/11/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.289+432-กม.291+774.500 ปริมาณงาน 48,255.20 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 11/11/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 จ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.283+950 - กม.284+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 11/11/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. (อุบลราชธานี) หน่วยบริการตำรวจทางหลวงอุทุมพรพิสัย 1 หลัง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน-ศรีสะเกษ ที่ กม.255+348 LT. (แยกส้มป่อยน้อย) ป เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 11/11/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างก่อสร้างทำงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ตอน 1 ระหว่าง กม. 266+500- กม. 268+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 06/11/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2412 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าศาลา-ละทาย ระหว่าง กม.12+200-กม.15+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 54 รายการ