วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 26/12/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 10 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 07/12/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัส 31300 งานเครื่องหมายนำทาง สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 3 แห่ง (1,921 อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 31/10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2157 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกโคกตาล – โคกตาล ระหว่าง กม.15+700 - กม.16+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 18/10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๗ งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ไพรพัฒนา - หนองบัวเรณ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖+๕๐๐ - กม.๒๗+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑๔,๐๐๐ SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 18/10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แยกนาเจริญ - ช่องสะงํา ตอน ๕ ระหว่าง กม.๔๙+๘๐๐ - กม.๕๑+๐๘๐ ปริมาณงาน ๒๖,๐๐๐ SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 18/10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๐๑+๓๗๓ - กม.๓๐๒+๙๗๕ ปริมาณงาน ๑๖,๙๕๔ SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 18/10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 2412 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าศาลา - ละทาย ตอน 1 ระหว่าง กม.10+400 - กม.14+915 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 22,365.000 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 18/10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 2412 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าศาลา - ละทาย ตอน 1 ระหว่าง กม.10+400 - กม.14+915 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 22,365.000 SQ.M. เปลี่ยนแปลงแผน
9 10/10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอนห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ตอน 1 ระหว่าง กม.233+960 - กม.235+705 ปริมาณงาน 38,034 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 10/10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0102 ตอนหัวช้าง - สะเดา ระหว่าง กม.10+530 - กม.15+311 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 27,660 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 150 รายการ