วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
หมวดทางหลวงอุทุมพรพิสัย
ลงวันที่ 08/01/2562

หมวดทางหลวงอุทุมพรพิสัย

ที่ตั้ง   

           ตั้งอยู่ที่ กม.0+853 ด้านซ้ายทาง ทางหลวงหมายเลข 2083 สายส้มป่อย – ราษีไศล บ้านส้มป่อย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

 

หัวหน้าหมวดทางหลวงอุทุพรพิสัย :  นายสุริยา โสดาลี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

ดูแลรับผิดชอบทางหลวงทั้งหมด:                      6        สายทาง

ได้แก่

1.ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยทับทัน – ศรีสะเกษ  ระหว่าง กม.233+891 – 271+989

2.ทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน หนองฮู – ส้มป่อยน้อย  ระหว่าง กม.36+513 – 57+985

3.ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน ส้มป่อยน้อย – หัวช้าง  ระหว่าง กม.0+000 – 9+782

4.ทางหลวงหมายเลข 2349 ตอน หัวช้าง – บึงบูรพ์  ระหว่าง กม.0+000 – 12+113

5.ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอน โนนสำนัก – ดอนไม้งาม  ระหว่าง กม.0+000 – 20+396

6.ทางหลวงหมายเลข 2448 ตอน ทางเข้าอุทุมพรพิสัย  ระหว่าง กม.0+000 – 0+490

 

ระยะทางจริง:                              102.351        กิโลเมตร

ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร:             129.242        กิโลเมตร

ปริมาณงาน:                               420.446        หน่วย


'