วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
ลงวันที่ 26/12/2561

'