วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 22/07/2564 638/35/64/22 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 21/07/2564 638/60/64/195 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 21/07/2564 638/40/64/194 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 วัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ 21/07/2564 638/40/64/193 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 9 รายการ 21/07/2564 638/40/64/192 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 20/07/2564 638/30/64/00130 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 20/07/2564 638/30/64/00129 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 20/07/2564 638/30/64/00131 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 20/07/2564 638/-/64/00128 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 20/07/2564 638/-/64/00127 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 16 รายการ 20/07/2564 638/-/64/00126 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 20/07/2564 638/60/64/191 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอํานวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1,458 ต้น)(แบบไม่ทาสีและไม่ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง) 19/07/2564 คค0605/พ1/1/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 จ้างผลิตป้ายคัทเอาท์ฯ จำนวน 1 รายการ 09/07/2564 638/-/64/190 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 07/07/2564 638/45/64/189 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,315 รายการ