วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 638/40/63/269 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 13/07/2563 638/-/63/268 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 638/-/63/267 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 638/-/63/266 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 13/07/2563 638/-/63/368 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 638/-/63/366 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 638/-/63/367 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 วัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ 10/07/2563 638/60/63/265 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 11 รายการ 08/07/2563 638/40/63/264 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 08/07/2563 638/60/63/262 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 08/07/2563 638/70/63/263 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/07/2563 638/60/63/261 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/07/2563 638/60/63/259 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/07/2563 638/60/63/260 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 02/07/2563 638/60/63/255 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 855 รายการ