วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 15/10/2564 638/60/65/5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 3 รายการ 14/10/2564 638/60/65/4 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 14/10/2564 638/85/65/3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 14/10/2564 638/60/65/1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 14/10/2564 638/70/65/2 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 14/10/2564 638/60/65/1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 งานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ 27/09/2564 638/-/64/230 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 งานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ 27/09/2564 638/40/64/230 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 23/09/2564 638/45/64/229 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 23/09/2564 638/45/64/228 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0202 ตอน เมืองน้อย - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.95+600 - กม.99+475 (เป็นตอนๆ) 14/10/2564 คค 06052/พ.1/e/35/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการบูรณะทางหลวง รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2341 ตอน ไพรพัฒนา- หนองบัวเรณ ระหว่าง กม.51+000-กม.69+270 14/10/2564 สทล.๙ ขท.ศรีสะเกษที่ ๑ /- แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการบูรณะทางหลวง รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2201 ตอน ขุขันธ์-แยกนาเจริญ ระหว่าง กม.6+200-กม.10+710 14/10/2564 สทล.๙ ขท.ศรีสะเกษที่ ๑ /- แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 23/09/2564 638/45/64/228 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 16/09/2564 638/40/64/222 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,417 รายการ