วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 22/09/2563 638/40/63/329 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 22/09/2563 638/45/63/326 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 22/09/2563 638/40/63/328 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 22/09/2563 638/40/63/327 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 29/09/2563 638/45/63/326 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 น้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 22/09/2563 638/35/63/00003 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 21/09/2563 638/60/63/325 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 21/09/2563 638/40/63/324 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21/09/2563 638/40/63/323 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ 17/09/2563 638/35/63/00002 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 17/09/2563 638/60/63/322 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ระหว่าง กม.๓+๒๕๙ - กม.๓+๗๕๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑,๒๗๐ ตร.ม.) 24/09/2563 06052/พ.1/e/26/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 15/09/2563 638/35/63/22 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 11/09/2563 638/60/63/321 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 09/09/2563 638/35/63/21 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 957 รายการ