วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 06/02/2566 638/40/66/91 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ 06/02/2566 638/40/66/93 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 3 รายการ 06/02/2566 638/60/66/92 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 01/02/2566 638/35/66/7 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 วัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ 31/01/2566 638/40/66/88 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 31/01/2566 638/40/66/90 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 งานจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ 30/01/2566 638/-/66/87 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 งานจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 30/01/2566 638/-/66/86 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 งานจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 22 รายการ 30/01/2566 638/-/66/85 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 วัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 27/01/2566 638/40/66/83 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 27/01/2566 638/40/66/84 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 วัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 24/01/2566 638/60/66/82 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 2 รายการ 24/01/2566 638/-/66/80 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 วัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 24/01/2566 638/60/66/81 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ 19/01/2566 638/40/66/79 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,047 รายการ