วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 11/04/2567 638/45/67/112 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 10/04/2567 638/35/67/12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 10/04/2567 638/40/67/111 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 09/04/2567 638/60/67/104 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 09/04/2567 638/60/67/106 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 3 รายการ 09/04/2567 638/60/67/108 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 3 รายการ 09/04/2567 638/60/67/107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 16 รายการ 09/04/2567 638/60/67/107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 09/04/2567 638/60/67/107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 09/04/2567 638/60/67/103 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 09/04/2567 638/60/67/102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 วัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 09/04/2567 638/60/67/109 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 09/04/2567 638/45/67/105 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้สิ้นเปลืองโรงงาน จำนวน 13 รายการ 05/04/2567 638/30/67/00079 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 01/04/2567 638/35/67/11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,490 รายการ