วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/11/2562 12/11/2562 638/30/63/00017 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 12/11/2562 12/11/2562 638/30/63/00018 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 19 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 638/40/63/21 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 638/60/63/22 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 638/85/63/23 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 638/45/63/24 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 06/11/2562 05/11/2562 638/40/63/19 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 06/11/2562 06/11/2562 638/35/63/1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 05/11/2562 05/11/2562 638/60/63/20 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 05/11/2562 05/11/2562 638/30/63/00016 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 13 รายการ 05/11/2562 05/11/2562 638/40/63/18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 05/11/2562 05/11/2562 638/40/63/19 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 05/11/2562 05/11/2562 638/60/63/17 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 05/11/2562 05/11/2562 638/60/63/16 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 04/11/2562 04/11/2562 638/30/63/00015 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 481 รายการ