วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 03/04/2563 638/30/63/00082 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 03/04/2563 638/30/63/00081 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 03/04/2563 638/30/63/00080 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 02/04/2563 02/04/2563 638/-/63/00021 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 02/04/2563 02/04/2563 638/-/63/00020 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 02/04/2563 02/04/2563 638/-/63/00019 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 02/04/2563 02/04/2563 638/-/63/00018 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ส้มป่อยน้อย - หัวช้าง ที่กม.๗+๑๖๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 31/03/2563 31/03/2563 638/-/63/173 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ไพรพัฒนา - หนองบัวเรณ ที่กม.๕๖+๙๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 31/03/2563 31/03/2563 638/-/63/170 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน ๔ ระหว่าง กม.๕๗+๖๕๐ - กม.๕๗+๘๙๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณ ๙ ต้น) 31/03/2563 31/03/2563 638/-/63/171 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 จ้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๑+๐๐๐ - กม.๙๕+๒๖๑ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณ ๑,๙๒๑ อัน) 31/03/2563 31/03/2563 638/-/63/172 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 วัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 30/03/2563 30/03/2563 638/70/63/155 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 30/03/2563 30/03/2563 638/70/63/154 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 30/03/2563 30/03/2563 638/70/63/153 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/03/2563 30/03/2563 638/60/63/156 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 713 รายการ