วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ 05/07/2564 638/60/64/183 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 10/06/2564 638/30/64/00113 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 10/06/2564 638/30/64/00110 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 จ้างผลิตป้าย จำนวน 1 รายการ 01/06/2564 638/-/64/307 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 01/06/2564 638/70/64/165 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 12/05/2564 638/35/64/18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 วัสดุก่อสร้าง 19 รายการ 06/05/2564 638/60/64/153 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) 29/04/2564 ไตมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564) แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 จ้างเหมาบริการผลิตป้ายฯ จำนวน 1 รายการ 22/04/2564 638/-/64/146 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 20/04/2564 638/45/64/143 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 04/03/2564 638/60/64/118 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 15/02/2564 638/40/64/100 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 15/02/2564 638/45/64/185 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 วัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 15/02/2564 638/85/64/97 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 638/60/64/77 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 108 รายการ