วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 05/11/2562 05/11/2562 638/40/63/19 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 30/10/2562 30/10/2562 638/40/63/10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 วัสดุจราจร จำนวน 20 รายการ 30/10/2562 30/10/2562 638/60/63/9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ 25/10/2562 24/10/2562 638/40/63/5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ 24/10/2562 24/10/2562 638/40/62/5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 24/09/2562 24/09/2562 638/40/62/306 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 21/09/2562 20/09/2562 638/30/62/00218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 638/60/62/304 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 638/30/62/00218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 638/30/62/00218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 23/09/2562 16/09/2562 638/30/62/00209 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 วัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 638/85/62/305 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 638/60/62/302 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 638/60/62/303 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 18/09/2562 16/09/2562 638/30/62/00212 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 41 รายการ