วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/03/2563 20/03/2563 638/35/63/9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.297+520 - กม.313+384 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 45 วัน 02/04/2563 01/04/2563 คค 06052/พ.1/e/16/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 10/03/2563 10/03/2563 638/30/63/00081 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 10/03/2563 10/03/2563 638/30/63/00080 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 11/03/2563 09/03/2563 638/-/63/126 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 จ้างเหมายริการ จำนวน 2 รายการ 09/03/2563 09/03/2563 638/-/63/126 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 09/03/2563 09/03/2563 638/-/63/125 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 04/03/2563 03/03/2563 638/60/63/118 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 04/03/2563 03/03/2563 638/60/63/117 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 14/02/2563 14/02/2563 638/70/63/00001 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/02/2563 04/02/2563 638/60/63/107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 15/01/2563 15/01/2563 638/-/63/00010 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 17/12/2562 17/12/2562 638/30/63/00049 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 17/12/2562 17/12/2562 638/30/63/00049 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 17/12/2562 17/12/2562 638/30/63/00050 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 59 รายการ