วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 3 รายการ 15/10/2564 638/60/65/4 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 14/10/2564 638/60/65/1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 งานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ 27/09/2564 638/40/64/230 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 23/09/2564 638/45/64/228 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ 16/09/2564 638/40/64/430 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 16/09/2564 638/40/64/228 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/09/2564 638/30/64/00177 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ 14/09/2564 638/-/64/220 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 7 รายการ 13/09/2564 638/40/64/218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ 05/07/2564 638/60/64/183 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 10/06/2564 638/30/64/00113 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 10/06/2564 638/30/64/00110 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 จ้างผลิตป้าย จำนวน 1 รายการ 01/06/2564 638/-/64/307 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 01/06/2564 638/70/64/165 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 12/05/2564 638/35/64/18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 117 รายการ