วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 19/01/2566 638/45/66/77 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 19/01/2566 638/85/66/74 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ 20/12/2565 638/40/66/62 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 19/12/2565 638/40/66/61 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 อากาศยานไร้คนขับ สำหรับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 31/10/2565 638/20/66/22 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 วัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 11/10/2565 638/60/66/3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.280+354 - กม.281+847 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/10/2565 คค 06052/พ.1/e/19/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 294 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ระหว่าง กม.9+385 - กม.10+960 ปริมาณงาน 31,966 SQ.M. 21/10/2565 คค 06052/พ.1/e/17/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2349 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวช้าง - บึงบูรพ์ ระหว่าง กม.3+560 - กม.9+045 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 26,262 SQ.M. 21/10/2565 คค 06052/พ.1/e/12/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 23300 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.288+000 - กม.289+137 ปริมาณงาน 23,422 SQ.M. 21/10/2565 คค 06052/พ.1/e/10/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0502 ตอน แยกโคกตาล - หัวช้าง ระหว่าง กม.287+000 - กม.293+649 RT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 39,196 SQ.M. 21/10/2565 คค 06052/พ.1/e/9/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 11/10/2565 638/70/66/6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 11/10/2565 638/60/65/1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 04/08/2565 638/60/65/203 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 04/08/2565 638/60/65/201 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 155 รายการ