วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 22/09/2563 638/45/63/326 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ 25/08/2563 638/40/63/309 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/08/2563 638/60/63/293 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 20/07/2563 638/40/63/273 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 13/07/2563 638/40/63/268 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 13/07/2563 638/-/63/368 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 638/-/63/366 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 638/-/63/367 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 30/06/2563 638/85/63/249 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 29/06/2563 638/85/63/249 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/06/2563 638/60/63/406 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ 05/06/2563 638/40/63/234 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 17 รายการ 04/06/2563 638/40/63/228 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 04/06/2563 638/60/63/225 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 04/06/2563 638/40/63/223 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 82 รายการ