วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 18/04/2567 638/30/67/00083 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 18/04/2567 638/30/67/00085 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 18/04/2567 638/30/67/00083 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 18/04/2567 638/30/67/00081 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 20540 งานค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2567 คค 06052/พ.1/e/35/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 16 รายการ 09/04/2567 638/60/67/107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 09/04/2567 638/60/67/107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 25900 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 2341 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไพรพัฒนา – หนองบัวเรณ ระหว่าง กม.57+315 – กม.59+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2567 คค 06052/พ.1/e/33/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ขุขันธ์ – แยกนาเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+205 – กม.6+500 ปริมาณงาน 29,895 SQ.M. 09/04/2567 คค 06052/พ.1/e/27/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 09/04/2567 638/60/67/103 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2201ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ขุขันธ์ – แยกนาเจริญ - ช่องสะงำ ตอน 3 ระหว่าง กม.47+250 - กม.48+300 ปริมาณงาน 9,450 SQ.M. 09/04/2567 คค 06052/พ.1/e/28/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2341 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไพรพัฒนา – หนองบัวเรณ ตอน 2 ระหว่าง กม.67+390 – กม.69+270 ปริมาณงาน 19,311 SQ.M. 09/04/2567 คค 06052/พ.1/e/31/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ขุขันธ์ – แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ระหว่าง กม.10+975 – กม.18+499 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 32,524 05/04/2567 คค 06052/พ.1/e/23/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีสะเกษ – วังหิน ตอน 2 ระหว่าง กม.12+865 – กม.14+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 41 ต้น) 28/03/2567 คค 06052/พ.1/e/10/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 638/70/67/0075 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 216 รายการ