วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 09/07/2563 ข่าวประชาสัมพันธ์
2 16/04/2563 ขั้นตอนการขออนุญาตเชื่อมทางกับทางหลวง
3 04/03/2563 การติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตทางหลวงมีความผิด
4 28/01/2563 รวมใจต้านภัยแล้ง
5 19/12/2562 >>>
6 17/12/2562 เตรียมความพร้อมก่อนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2563 #ใส่ใจกำลังสาม# แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 09/12/2562 “วันต่อต้านคอรัปชั่นสากลประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ”
8 03/12/2562 เส้นทางเลือกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 >>>
9 18/07/2562 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์
10 04/06/2562 วันสิ่งแวดล้อมโลก
11 11/03/2562 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน
12 20/02/2562 รณรงค์การคัดแยกขยะ ใช้ถุงผ้า ช่วยลดโลกร้อน
13 15/02/2562 One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5
14 10/01/2562 ต้อนรับ รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายบำรุงทาง ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี
15 30/12/2561 รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเดินทางตรวจเยี่ยมโครงข่ายคมนาคม