วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 16/02/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1 ร่วมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยมาปฏิบัตงานทุกวันพุธและศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทย ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ของกรมทางหลวง
2 09/02/2567 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ของกรมทางหลวง
3 30/06/2566 ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา
4 21/06/2566 QR Code ประเมินความพึงพอใจ
5 02/06/2566 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์
6 26/04/2566 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
7 28/12/2564 “คำถาม คำตอบ” การให้บริการประชาชนที่เดินทาง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในโครงข่ายถนน ของ กรมทางหลวง
8 28/12/2564 บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนทางหลวง 24 ชั่วโมง
9 19/11/2564 ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง
10 06/08/2564 ร่วมกันทำความสะอาดใหญ่บริเวณสำนักงาน
11 23/07/2564 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
12 31/05/2564 สรุปร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
13 09/07/2563 ข่าวประชาสัมพันธ์
14 16/04/2563 ขั้นตอนการขออนุญาตเชื่อมทางกับทางหลวง
15 04/03/2563 การติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตทางหลวงมีความผิด