วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 04/03/2563 การติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตทางหลวงมีความผิด
2 03/03/2563 โครงการขยาย 4 ช่องจราจร
3 28/01/2563 รวมใจต้านภัยแล้ง
4 19/12/2562 >>>
5 17/12/2562 เตรียมความพร้อมก่อนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2563 #ใส่ใจกำลังสาม# แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 09/12/2562 “วันต่อต้านคอรัปชั่นสากลประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ”
7 03/12/2562 เส้นทางเลือกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 >>>
8 18/07/2562 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์
9 04/06/2562 วันสิ่งแวดล้อมโลก
10 11/03/2562 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน
11 20/02/2562 รณรงค์การคัดแยกขยะ ใช้ถุงผ้า ช่วยลดโลกร้อน
12 15/02/2562 One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5
13 10/01/2562 ต้อนรับ รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายบำรุงทาง ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี
14 30/12/2561 รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเดินทางตรวจเยี่ยมโครงข่ายคมนาคม
15 27/12/2561 พิธีเปิดจุดบริการทั่วไทยเทศกาลปีใหม่ 2562