วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 28/12/2564 “คำถาม คำตอบ” การให้บริการประชาชนที่เดินทาง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในโครงข่ายถนน ของ กรมทางหลวง
2 28/12/2564 บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนทางหลวง 24 ชั่วโมง
3 19/11/2564 ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง
4 06/08/2564 ร่วมกันทำความสะอาดใหญ่บริเวณสำนักงาน
5 23/07/2564 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
6 31/05/2564 สรุปร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
7 09/07/2563 ข่าวประชาสัมพันธ์
8 16/04/2563 ขั้นตอนการขออนุญาตเชื่อมทางกับทางหลวง
9 04/03/2563 การติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตทางหลวงมีความผิด
10 28/01/2563 รวมใจต้านภัยแล้ง
11 19/12/2562 >>>
12 17/12/2562 เตรียมความพร้อมก่อนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2563 #ใส่ใจกำลังสาม# แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 09/12/2562 “วันต่อต้านคอรัปชั่นสากลประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ”
14 03/12/2562 เส้นทางเลือกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 >>>
15 18/07/2562 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์