วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 23/07/2564 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
2 31/05/2564 สรุปร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
3 09/07/2563 ข่าวประชาสัมพันธ์
4 16/04/2563 ขั้นตอนการขออนุญาตเชื่อมทางกับทางหลวง
5 04/03/2563 การติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตทางหลวงมีความผิด
6 28/01/2563 รวมใจต้านภัยแล้ง
7 19/12/2562 >>>
8 17/12/2562 เตรียมความพร้อมก่อนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2563 #ใส่ใจกำลังสาม# แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 09/12/2562 “วันต่อต้านคอรัปชั่นสากลประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ”
10 03/12/2562 เส้นทางเลือกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 >>>
11 18/07/2562 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์
12 04/06/2562 วันสิ่งแวดล้อมโลก
13 11/03/2562 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน
14 20/02/2562 รณรงค์การคัดแยกขยะ ใช้ถุงผ้า ช่วยลดโลกร้อน
15 15/02/2562 One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5