วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/02/2567 638/45/67/75 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 15/02/2567 638/60/67/77 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 15/02/2567 638/60/67/78 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 วัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ 13/02/2567 638/60/67/73 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 18 รายการ 13/02/2567 638/40/67/74 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 13/02/2567 638/45/67/72 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 วัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ 13/02/2567 638/60/67/73 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 12/02/2567 638/35/67/8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 ซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/02/2567 638/-/67/00066 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 12/02/2567 638/35/67/8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 09/02/2567 638/30/67/00065 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 09/02/2567 638/30/67/00064 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 09/02/2567 638/30/67/00063 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 09/02/2567 638/30/67/00062 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 09/02/2567 638/30/67/00061 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 27 รายการ