วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 20/05/2567 638/45/67/131 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 20/05/2567 638/45/67/130 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 วัสดุยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 17/05/2567 638/60/67/129 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 16/05/2567 638/38/67/00104 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 3 รายการ 13/05/2567 638/60/67/128 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 วัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 13/05/2567 638/60/67/126 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 10 รายการ 13/05/2567 638/40/67/127 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 09/05/2567 638/45/67/124 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 09/05/2567 638/60/67/122 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 09/05/2567 638/60/67/123 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 งานจ้างเหมาดันท่อลอด ในทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ช่วงกม.297+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/05/2567 638/-/67/120 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 07/05/2567 638/45/67/121 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 26 รายการ 07/05/2567 638/45/67/119 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 07/05/2567 638/60/67/118 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 07/05/2567 638/60/67/117 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 121 รายการ