วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
งานสารสนเทศ
ลงวันที่ 08/01/2562

 

งานสารสนเทศ

สถานที่ติดต่อ : อาคารสำนักงานแขวงฯ ชั้น 1

หัวหน้างานสารสนเทศ:  นางสาริสา บุญเปรือง  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

โทรศัพท์ : 045 611535

หมายเลขภายใน : 113

หมายเลขเครื่องกรมฯ : 43616

Fax.  045 613345


'