วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 10 แห่ง 03/01/2566 คค 06052/พ.1/e/46/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง 02/11/2565 คค 06052/พ.1/E/45/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 2412 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าศาลา - ละทาย ตอน 1 ระหว่าง กม.10+400 - กม.14+915 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 22,365.000 SQ.M. 26/10/2565 คค 06052/พ.1/E/32/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ตอน 2 ระหว่าง กม. 251+500 - กม. 255+149 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 32,734.000 SQ.M. 28/10/2565 คค 06052/พ.1/E/38/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ - ช่องสะงำ ตอน 2 ระหว่าง กม.30+450 - กม.33+816 ปริมาณงาน 40,030.000 SQ.M. 28/10/2565 คค 06052/พ.1/E/41/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างทำงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.293+860 - กม.294+415 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/10/2565 คค 06052/พ.1/E/43/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ระหว่าง กม.60+800 - กม.63+530 ปริมาณงาน 24,524.000 SQ.M 28/10/2565 คค 06052/พ.1/E/40/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2076 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองฮู-ส้มป่อยน้อย ระหว่าง กม.39+387-กม.44+200 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 33,633.000 SQ.M. 28/10/2565 คค 06052/พ.1/E/39/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2167 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรางสวาย-ท่าด่าน ตอน 1 ระหว่าง กม.0+394-กม.3+000 ปริมาณงาน 23,364.000 SQ.M. 28/10/2565 คค 06052/พ.1/E/36/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.280+354 - กม.281+847 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/10/2565 คค 06052/พ.1/e/44/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 294 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ระหว่าง กม.9+385 - กม.10+960 ปริมาณงาน 31,966 SQ.M. 28/10/2565 คค 06052/พ.1/e/42/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2349 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวช้าง - บึงบูรพ์ ระหว่าง กม.3+560 - กม.9+045 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 26,262 SQ.M. 28/10/2565 คค 06052/พ.1/e/37/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.288+000 - กม.289+137 ปริมาณงาน 23,422 SQ.M. 28/10/2565 คค 06052/พ.1/e/35/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0502 ตอน แยกโคกตาล - หัวช้าง ระหว่าง กม.287+000 - กม.293+649 RT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 39,196 SQ.M 28/10/2565 คค 06052/พ.1/e/34/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 28007 จ้างเหมาทำงานปรับปรุง ทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 2341 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไพรพัฒนา - หนองบัวเรณ ตอน 2 ระหว่าง กม.26+500 - กม.27+600 ปริมาณงาน 14,000 SQ.M. 26/10/2565 คค 06052/พ.1/e/33/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 147 รายการ