วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.253+300 - กม.254+323 LT. ปริมาณงาน 20,718 SQ.M. 12/07/2564 คค 06052/พ.1/E/31/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.278+834 - กม.279+662 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 20,758 SQ.M. 12/07/2564 คค 06052/พ.1/E/32/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.253+300 - กม.254+323 LT. ปริมาณงาน 20,718 SQ.M. 09/06/2564 คค 06052/พ.1/E/29/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.278+834 - กม.279+662 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 20,758 SQ.M. 09/06/2564 คค 06052/พ.1/E/30/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0102 ตอน หัวช้าง-สะเดา ระหว่าง กม.12+307- กม.17+331 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 46,338 SQ.M. 13/01/2564 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งบประมาณประจำปี 2564 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และ สถาปัตยกรรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 294 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ระหว่าง กม.8+900-กม.10+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 คค 06052/พ.1/E/22/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0501 ตอน ห้วยสำราญ - แยกโคกตาล ตอน 3 ที่ กม.281+258 16/11/2563 คค 06052/พ.1/E/23/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 การ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0502 ตอน แยกโคกตาล - หัวช้าง ตอน 1 ระหว่าง กม.281+260 - กม.296+264 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 คค 06052/พ.1/e/20/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ตอน 2 ระหว่าง กม.0+522 - กม.11+870 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (110 ต้น) 16/11/2563 คค 06052/พ.1/e/21/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 8 ระหว่าง กม.291+540-กม.293+ 13/11/2563 คค 06052/พ.1/E/18/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. (อุบลราชธานี) หน่วยบริการตำรวจทางหลวงอุทุมพรพิสัย 1 หลัง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน-ศรีสะเกษ ที่ กม.255+348 LT. (แยกส้มป่อยน้อย) 13/11/2563 คค ๐๖๐๕๒/พ.๑/E/19/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 จ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.283+950 - กม.284+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 คค 06052/พ.1/e/16/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างทำงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ตอน 1 ระหว่าง กม. 266+500- กม. 268+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 คค 06052/พ.1/E/17/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.289+432-กม.291+774.500 ปริมาณงาน 48,255.20 SQ.M. 11/11/2563 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2412 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าศาลา-ละทาย ระหว่าง กม.12+200-กม .15+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 คค 06052/พ.1/E/152564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 65 รายการ