วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 638/45/63/24 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 06/11/2562 06/11/2562 638/35/63/1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 04/11/2562 04/11/2562 638/60/63/15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 31/10/2562 31/10/2562 638/60/63/11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 25/10/2562 24/10/2562 638/60/63/4 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 27/09/2562 27/09/2562 638/35/62/26 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 638/60/62/302 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 638/60/62/300 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 20/09/2562 638/60/62/299 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 19/09/2562 26/09/2562 638/45/62/298 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 638/35/62/24 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 06/09/2562 06/09/2562 638/60/62/294 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 28/08/2562 28/08/2562 638/35/62/22 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 05/08/2562 05/08/2562 638/60/62/279 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 30/07/2562 30/07/2562 638/35/62/20 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 86 รายการ