วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/02/2567 638/45/67/75 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 วัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ 13/02/2567 638/60/67/73 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 วัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ 13/02/2567 638/60/67/73 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 12/02/2567 638/35/67/8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 12/02/2567 638/35/67/8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ 05/02/2567 638/45/67/67 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ 05/02/2567 638/45/67/67 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/02/2567 638/35/67/7 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 วัสดุยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 29/01/2567 638/60/67/66 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/01/2567 638/30/67/00049 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/01/2567 638/35/67/6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 วัสดุก่อสร้าง (หิน) หมวดทางหลวงศรีสะเกษ จำนวน 3 รายการ 04/01/2567 638/60/67/60 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 วัสดุก่อสร้าง (หิน) หมวดทางหลวงราษีไศล จำนวน 3 รายการ 04/01/2567 638/60/67/58 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 05/01/2567 638/60/67/61 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 27/12/2566 638/60/67/55 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 573 รายการ