วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 15/10/2564 638/60/65/5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0202 ตอน เมืองน้อย - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.95+600 - กม.99+475 (เป็นตอนๆ) 23/09/2564 คค 06052/พ.1/e/35/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการบูรณะทางหลวง รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2341 ตอน ไพรพัฒนา- หนองบัวเรณ ระหว่าง กม.51+000-กม.69+270 23/09/2564 สทล.๙ ขท.ศรีสะเกษที่ ๑ /- แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการบูรณะทางหลวง รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2201 ตอน ขุขันธ์-แยกนาเจริญ ระหว่าง กม.6+200-กม.10+710 23/09/2564 สทล.๙ ขท.ศรีสะเกษที่ ๑ /- แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ 14/09/2564 638/-/64/220 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ 14/09/2564 638/-/64/220 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 13/09/2564 638/35/64/27 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 06/09/2564 638/35/64/26 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/09/2564 638/35/64/25 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 17/08/2564 638/35/64/24 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 16/08/2564 638/60/64/204 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 30/07/2564 638/35/64/23 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 20/07/2564 638/60/64/191 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอํานวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1,458 ต้น)(แบบไม่ทาสีและไม่ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง) 30/06/2564 คค0605/พ1/1/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.253+300 - กม.254+323 LT. ปริมาณงาน 20,718 SQ.M. 12/07/2564 คค 06052/พ.1/E/31/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 272 รายการ