วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 17/05/2567 638/60/67/129 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 3 รายการ 13/05/2567 638/60/67/128 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๔๐ งานค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ จ.ศรีสะเกษ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/05/2567 คค 06052/พ.1/e/37/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 07/05/2567 638/45/67/121 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 26 รายการ 07/05/2567 638/45/67/119 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/05/2567 638/35/67/13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0202 ตอน เมืองน้อย - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.95+575 - กม.95+847 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 727 ม.) 18/04/2567 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 20540 งานค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 คค 06052/พ.1/e/35/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ขุขันธ์ – แยกนาเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+205 – กม.6+500 ปริมาณงาน 29,895 SQ.M. 09/04/2567 คค 06052/พ.1/e/27/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 25900 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 2341 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไพรพัฒนา – หนองบัวเรณ ระหว่าง กม.57+315 – กม.59+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2567 คค 06052/พ.1/e/33/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ขุขันธ์ – แยกนาเจริญ - ช่องสะงำ ตอน 3 ระหว่าง กม.47+250 - กม.48+300 ปริมาณงาน 9,450 SQ.M. 09/04/2567 คค 06052/พ.1/e/36/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 3 รายการ 09/04/2567 638/60/67/107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2341 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไพรพัฒนา – หนองบัวเรณ ตอน 2 ระหว่าง กม.67+390 – กม.69+270 ปริมาณงาน 19,311 SQ.M. 09/04/2567 คค 06052/พ.1/e/31/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 16 รายการ 09/04/2567 638/60/67/107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย ตอน 4 ระหว่าง กม.76+302 - กม.76+840 ปริมาณงาน 11,750 SQ.M. 09/04/2567 คค 06052/พ.1/e/26/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 635 รายการ