วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 3 รายการ 06/02/2566 638/60/66/92 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 01/02/2566 638/35/66/7 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/01/2566 638/60/66/78 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 19/01/2566 638/45/66/77 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 19/01/2566 638/45/66/77 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/01/2566 638/35/66/6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 10 แห่ง 03/01/2566 คค 06052/พ.1/e/46/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 26/12/2565 638/60/66/64 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/12/2565 638/35/66/5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัส 31300 งานเครื่องหมายนำทาง สายทางควบคุมแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 3 แห่ง (1,921 อัน) 08/12/2565 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 19/12/2565 638/60/66/60 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 07/12/2565 638/35/66/4 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 06/12/2565 638/45/66/53 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 06/12/2565 638/60/66/52 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 01/12/2565 638/60/66/51 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 473 รายการ