วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 20/07/2564 638/60/64/191 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอํานวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1,458 ต้น)(แบบไม่ทาสีและไม่ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง) 30/06/2564 คค0605/พ1/1/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.253+300 - กม.254+323 LT. ปริมาณงาน 20,718 SQ.M. 12/07/2564 คค 06052/พ.1/E/31/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.278+834 - กม.279+662 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 20,758 SQ.M. 12/07/2564 คค 06052/พ.1/E/32/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 07/07/2564 638/45/64/189 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 16/06/2564 638/35/64/20 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 15/06/2564 638/45/64/176 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.253+300 - กม.254+323 LT. ปริมาณงาน 20,718 SQ.M. 07/06/2564 คค 06052/พ.1/E/29/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.278+834 - กม.279+662 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 20,758 SQ.M. 07/06/2564 คค 06052/พ.1/E/30/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 งานจ้างเหมาก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ บริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) ในทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอนห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ที่กม.255+348 (แยกส้มป่อย) ปริมาณ 1 แห่ง 17/05/2564 638/-/64/160 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 12/05/2564 638/35/64/18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 12/05/2564 638/35/64/18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 05/05/2564 638/45/64/154 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29/04/2564 638/35/64/16 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 27/04/2564 638/45/64/150 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 260 รายการ