วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
หมวดทางหลวงขุขันธ์
ลงวันที่ 08/01/2562

หมวดทางหลวงขุขันธ์

ที่ตั้ง

           ตั้งอยู่ที่ กม.54+100 ด้านขวาทาง ทางหลวงหมายเลข 220 สาย ศรีสะเกษ – ขุขันธ์ บ้านตาดม อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

 

หัวหน้าหมวดทางหลวงขุขันธ์:    นายศรายุทธ เพ็รชฤทธิ์       ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

ดูแลรับผิดชอบทางหลวงทั้งหมด:                         6       สายทาง

ได้แก่

1.ทางหลวงหมายเลข 24  ตอน แยกโคกตาล - หัวช้าง  ระหว่าง กม.281+260  -  296+264

2.ทางหลวงหมายเลข 220  ตอน วังหิน - ขุขันธ์  ระหว่าง กม.21+293  -  56+294

3.ทางหลวงหมายเลข 2157 ตอน ขุขันธ์ – แยกโคกตาล  ระหว่าง กม.1+000 – 6+495

4.ทางหลวงหมายเลข 2167 ตอน ตารางสวาย – ท่าด่าน  ระหว่าง กม.0+000 – 37+826

5.ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอน ขุขันธ์ – แยกนาเจริญ  ระหว่าง กม.0+000 – 15+828

6.ทางหลวงหมายเลข 2234 ตอน ทางเข้าบ้านพอก  ระหว่าง กม.0+000 – 0+184 

 

ระยะทางจริง:                                 109.338       กิโลเมตร

ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร:                133.614       กิโลเมตร

ปริมาณงาน:                                  380.073       หน่วย

 

 


'