title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร”

วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายชยุธ โลหกิจผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี) มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ ๙ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
title
ประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/256

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน/ฝ่าย เข้าประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Zoom Cloud ซึ่งมีนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานในการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)  
title
พิธีทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายชยุธ โลหกิจผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ ๙ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๔๗ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี