title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ พระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
title
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) และแขวงทางหลวงในสังกัด พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมต้อนรับคณะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) โดยมีการประชุมติดตามความคืบหน้าและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในจังหวัดอุบลราชธานี ทล. ทช. จท. ทย. ขบ. ขร. และได้ลงพื้นที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ. ตระการพืชผล - ต. ดอนใหณ่ ตอน 1 และตอน 2 และทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ. ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแต้ม (หนามแท่ง) ชึ่งเป็นโครงการที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2567ณ ห้องประชุมท่ายานอากาศนานาชาติอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
title
วญบ.และคณะตรวจราชการ ปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) มอบหมายให้ นายวิทวัส หล่อโชติอนันต์ รส.ทล.9.1 พร้อมด้วยแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมต้อนรับคณะตรวจราชการ นายสิทธิชัย บุญสะอาด (วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ) เพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 โดยมอบยาและเวชภัณฑ์ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน 7 หน่วยงาน ณ สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี