วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/09/2564 638/30/64/00177 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.253+300 - กม.254+323 LT. ปริมาณงาน 20,718 SQ.M. 21/06/2564 คค 06052/พ.1/E/29/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.278+834 - กม.279+662 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 20,758 SQ.M. 21/06/2564 คค 06052/พ.1/E/30/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 จ้างเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ 16/03/2564 638/-/64/00092 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 จ้างก่อสร้างทำงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ระหว่าง กม.๓+๒๕๙ - กม.๓+๗๕๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑,๒๗๐ ตร.ม.) 10/09/2563 06052/พ.1/e/25/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 20/11/2562 638/30/63/00033 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14/11/2562 638/30/63/00023 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14/11/2562 638/30/63/00023 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14/11/2562 638/30/63/00020 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 15/02/2562 638/30/62/00088 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00076 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 วัสดุยานพาหนะ 07/02/2562 638/30/62/00076 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 วัสดุยานพาหนะ 07/02/2562 638/30/62/00071 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ