วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ - ช่องสะงำ ตอน 2 ระหว่าง กม.30+450 - กม.33+816 ปริมาณงาน 40,030.000 SQ.M. 25/10/2565 คค 06052/พ.1/E/16/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างทำงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.293+860 - กม.294+415 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/10/2565 คค 06052/พ.1/E/18/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2167 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรางสวาย-ท่าด่าน ตอน 1 ระหว่าง กม.0+394-กม.3+000 ปริมาณงาน 23,364.000 SQ.M. 25/10/2565 คค 06052/พ.1/E/11/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ระหว่าง กม.60+800 - กม.63+530 ปริมาณงาน 24,524.000 SQ.M 25/10/2565 คค 06052/พ.1/E/15/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ตอน 2 ระหว่าง กม. 251+500 - กม. 255+149 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 32,734.000 SQ.M. 25/10/2565 คค 06052/พ.1/E/13/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2076 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองฮู-ส้มป่อยน้อย ระหว่าง กม.39+387-กม.44+200 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 33,633.000 SQ.M. 25/10/2565 คค 06052/พ.1/E/14/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/10/2565 คค 06052/พ.1/E/20/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 20/06/2565 638/-/65/00107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย ที่ กม.79+270 และ กม.79+775 ปริมาณงาน 2 แห่ง 25/02/2565 คค 06052/พ.1/E/16/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2351 ตอนควบคุม 0200 ตอน แข้โพนเมือง – ยางชุมน้อย ที่ กม.35+550 , กม.35+890 และ กม.37+100 ปริมาณงาน 3 แห่ง 02/02/2565 คค 06052/พ.1/e/15/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน-เมืองน้อย ที่ กม.79+270 และ กม.79+775 02/02/2565 คค 06052/พ.1/E/14/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/09/2564 638/30/64/00177 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.253+300 - กม.254+323 LT. ปริมาณงาน 20,718 SQ.M. 21/06/2564 คค 06052/พ.1/E/29/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.278+834 - กม.279+662 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 20,758 SQ.M. 21/06/2564 คค 06052/พ.1/E/30/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 จ้างเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ 16/03/2564 638/-/64/00092 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 24 รายการ