Close
title
f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวสารทางหลวง
title
ข่าวประชาสัมพันธ์

แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 24 มิถุนายน 2564นายราวี บุญสอนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ได้มอบหมายให้ นายวินัย เฉลิมพงษ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงวารินชำราบ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการ ขุดลอกรางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 24 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 231(บริเวนแยกลือคำหาญ) เนื่องจากช่วงฤดูฝนอาจมีวัชพืชและเศษขยะไหลมาทับถมกับเป็นจำนวนมาก ทำให้กีดขวางทางน้ำไหล และเกิดการอุดตัน ในร่องระบายน้ำทำให้ไหลได้ไม่สะดวก และได้บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ช่วยสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมข้างทางและประชาชนที่เดินทางสัญจร ไป - มา ได้รับความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น------------------------------------------Tel.045-315-931Facebook แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2Website
title
ประชาสัมพันธ์

แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ แก่นจันทร์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายปฏิบัติการ) พร้อม หัวหน้าหมวดทางหลวงเดชอุดม ดำเนินการงาน แจ้งให้รื้อถอนการรุกล้ำ เขตทาง ทล.2191ผลการดำเนินการผู้รุกล้ำบางส่วนดำเนินการรื้อถอน และเคลื่อนย้ายทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำออกจากพื้นที่เขตทางและจะเข้าดำเนินการรื้อถอนในรายที่ประสงค์ขอให้ช่วยรื้อถอนในลำดับต่อไป ------------------------------------------ Tel.045-315-931 Facebook แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2