วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
งานอำนวยความปลอดภัย
ลงวันที่ 08/01/2562

งานอำนวยความปลอดภัย

 

สถานที่ติดต่อ :ด้านหลังห้องประชุมแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 หลังเก่า

หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย:    นายเทิดศักดิ์ เลไธสง  ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

 

โทรศัพท์ : 045 611535

หมายเลขภายใน : 111

หมายเลขเครื่องกรมฯ : 43610

Fax.  045 613345


'