วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
ลงวันที่ 12/12/2561

กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ 

 

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2561  

                  นายวิชาญ พันธ์นุเรณู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1  พร้อมด้วย นายมาวิน ประสานโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายปฏิบัติการ, นายไพรัตน์ นวลประสพ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิศวกรรม และ นางธนาภรณ์ อินสุวรรณ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารนำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมปั่นจักรยาน ในกิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”และได้จัดเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจจิตอาสา และรถบริการ อำนวยความสะดวกปลอดภัยประจำจุดต่าง ๆ ใน ทล.294 ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ซื่งเป็นเส้นทางที่ขบวนจะวิ่งผ่าน


'