วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
งานสารบรรณ
ลงวันที่ 08/01/2562

งานสารบรรณ

สถานที่ติดต่อ :อาคารสำนักงานแขวงฯ ชั้น 1

หัวหน้างานสารบรรณ:  นางธนันท์นภัส กันตพงศ์ทัตพร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

โทรศัพท์ : 045 611535

หมายเลขภายใน : 101

หมายเลขเครื่องกรมฯ : 43617

Fax.  045 613345


'