วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตาประจำสัปดาห์
ลงวันที่ 28/11/2561

'