วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
งานวางแผน
ลงวันที่ 08/01/2562

งานวางแผน

 

สถานที่ติดต่อ : อาคารสำนักงานแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ชั้น 3

หัวหน้างานวางแผน :  นายสมบัติ วันโน  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

โทรศัพท์ : 045 611535

หมายเลขภายใน : 112

หมายเลขเครื่องกรมฯ : 43607

Fax.  045 613345


'