วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ภารกิจลดฝุ่น PM 2.5
ลงวันที่ 14/02/2562

'