วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ 06/02/2566 3,755.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 3 รายการ 06/02/2566 192,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 01/02/2566 286,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุน) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565) 31/01/2566 6,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุน) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565) 31/01/2566 51,833.32 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ 31/01/2566 26,863.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 31/01/2566 20,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ 30/01/2566 4,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 30/01/2566 1,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 22 รายการ 30/01/2566 11,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 27/01/2566 23,574.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 27/01/2566 17,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 24/01/2566 7,138.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 2 รายการ 24/01/2566 15,436.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 24/01/2566 7,138.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,130 รายการ