วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 22/09/2563 3,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 22/09/2563 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 22/09/2563 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 22/09/2563 19,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 22/09/2563 100,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 น้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 22/09/2563 5,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 21/09/2563 1,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 21/09/2563 3,164.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21/09/2563 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ 17/09/2563 56,157.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 17/09/2563 320,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ระหว่าง กม.๓+๒๕๙ - กม.๓+๗๕๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑,๒๗๐ ตร.ม.) 24/09/2563 10,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 15/09/2563 64,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 11/09/2563 35,065.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 09/09/2563 175,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 984 รายการ