วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 2,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 13/07/2563 6,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 864.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 13/07/2563 6,840.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 900.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 864.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ 10/07/2563 49,075.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 11 รายการ 08/07/2563 7,225.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 08/07/2563 22,605.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 08/07/2563 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/07/2563 31,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/07/2563 121,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/07/2563 5,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 02/07/2563 37,105.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 879 รายการ