title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/09/2564 630/45/64/133 สำนักงานทางหลวงที่ 9
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 13/09/2564 630/50/64/131 สำนักงานทางหลวงที่ 9
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 13/09/2564 630/40/64/130 สำนักงานทางหลวงที่ 9
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทดลอง จำนวน 1 รายการ 13/09/2564 630/85/64/132 สำนักงานทางหลวงที่ 9
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 03/09/2564 630/60/64/127 สำนักงานทางหลวงที่ 9
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 03/09/2564 630/40/64/125 สำนักงานทางหลวงที่ 9
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 03/09/2564 630/40/64/126 สำนักงานทางหลวงที่ 9
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 78-6035-97-4 จำนวน 3 รายการ 03/09/2564 630/B/30/64/169 สำนักงานทางหลวงที่ 9
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 78-6035-97-4 จำนวน 3 รายการ 03/09/2564 64097071881 สำนักงานทางหลวงที่ 9
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 60-0698-20-2 จำนวน 2 รายการ 03/09/2564 630/B/30/64/170 สำนักงานทางหลวงที่ 9
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 64-6007-95-3 จำนวน 1 รายการ 03/09/2564 630/B/30/64/172 สำนักงานทางหลวงที่ 9
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/09/2564 630/60/64/121 สำนักงานทางหลวงที่ 9
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 01/09/2564 630/40/64/124 สำนักงานทางหลวงที่ 9
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 23-6342-18-7 จำนวน 6 รายการ 01/09/2564 630/B/-/64/167 สำนักงานทางหลวงที่ 9
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 61-6010-94-5 01/09/2564 630/B/30/64/165 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 1 ถึง 15 จาก 598 รายการ