title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเขย่าทราย จำนวน 2 รายการ 06/06/2567 630/-/67/101 สำนักงานทางหลวงที่ 9
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 06/06/2567 630/60/67/102 สำนักงานทางหลวงที่ 9
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 05/06/2567 630/60/67/99 สำนักงานทางหลวงที่ 9
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 05/06/2567 630/40/67/100 สำนักงานทางหลวงที่ 9
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 24 รายการ 05/06/2567 630/45/67/97 สำนักงานทางหลวงที่ 9
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/05/2567 630/60/67/96 สำนักงานทางหลวงที่ 9
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 13/05/2567 630/40/67/94 สำนักงานทางหลวงที่ 9
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะรถหมายเลข 23-6508-22-4 จำนวน 3 รายการ 30/05/2567 630/B/-/67/82 สำนักงานทางหลวงที่ 9
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะรถหมายเลข 60-0698-20-2 จำนวน 2 รายการ 30/05/2567 630/B/-/67/81 สำนักงานทางหลวงที่ 9
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะรถหมายเลข 44-0771-18-3 จำนวน 18 รายการ 30/05/2567 630/B/-/67/80 สำนักงานทางหลวงที่ 9
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-9287-14-0 จำนวน 1 รายการ 23/05/2567 630/B/-/67/76 สำนักงานทางหลวงที่ 9
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-9287-14-0 จำนวน 1 รายการ 23/05/2567 630/B/30/67/78 สำนักงานทางหลวงที่ 9
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-9224-13-1 จำนวน 1 รายการ 23/05/2567 630/B/30/67/77 สำนักงานทางหลวงที่ 9
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-0769-18-9 จำนวน 9 รายการ 23/05/2567 630/B/-/67/75 สำนักงานทางหลวงที่ 9
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข ท44-0766-18-6 จำนวน 1 รายการ 09/05/2567 630/B/30/67/73 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,269 รายการ