title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1ทางหลวงหมายเลข2049ตอนม่วงสามสิบ-พนาระหว่างกม.6+000-กม.9+000ปริมาณงาน1แห่ง 18/05/2567 อบ.1/8/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 9
2 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ทางหลวงหมายเลข2111ตอน พยุห์-โพนปลัด ระหว่าง กม.0+200-กม.1+408ปริมาณ1แห่ง 22/05/2567 ศก.2/24/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 9
3 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ2567กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่มงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญทางหลวงหมายเลข2050ตอนตระการพืชผล-ห้วยยางระหว่างกม46+350-กม47+475ปริมาณงาน1แห่ง 30/05/2567 อจ.30/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 9
4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2567งานฟื้นฟูทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข2412ตอนท่าศาลา-ละทายระหว่างกม.16+400-กม.20+800ปริมาณงาน1แห่ง 15/05/2567 ศก.19/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 9
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2567งานขยายทางจราจรสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญทางหลวงหมายเลข2252ตอนปทุมราชวงศา-กุดข้าวปุ้นตอน3ระหว่างกม.2+140-กม.5+900ปริมาณงาน45,960 ตร.ม. 16/05/2567 อจ.1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 9
6 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มช่องทางการแซงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2ทางหลวงหมายเลข2171ตอนท่าโพธิ์ศรี-น้ำยืนระหว่างกม.21+000-กม.31+000(เป็นตอนๆ) 21/05/2567 ศก.2/19/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 9
7 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2567ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2567 สทล.9/3/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 9
8 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2567ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานทางหลวงที่ 9(อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2567 สทล.9/2/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 9
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2567งานขยายทางจราจรสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญทางหลวงหมายเลข2210ตอนขมิ้น-น้ำปลีก ตอน1ระหว่างกม.0+065-กม.4+000 ปริมาณงาน 47,340 ตรม. 21/05/2567 อจ.3/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 9
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2567งานฟื้นฟูทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1ทางหลวงหมายเลข231ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีระหว่างกม.5+100-กม.7+810(เป็นช่วงๆ) 14/05/2567 อบ.1/3/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 9
11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2567งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2122ตอนบักจรัง-มะโนตอน3ระหว่างกม.6+775-กม.8+115,กม.9+800-กม.10+800และกม.11+600-กม.18+000ปริมาณงาน78,986ตรม. 18/05/2567 สร.21/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 9
12 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี2567กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข24ตอนกระเทียม-ห้วยสำราญตอน3ระหว่างกม.247+235-กม.248+850RT.และกม.253+600-กม.256+425RT.ปริมาณงาน1แห่ง 18/05/2567 สร.20/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 9
13 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2567ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานทางหลวงที่ 9(อุบลราชธานี)จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/05/2567 สทล.9/4/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 9
14 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2567ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี ปริมาณ 1 แห่ง 14/05/2567 สทล.9/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 9
15 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทางสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ทางหลวงหมายเลข2112 ตอนเขมราฐ-ปากแซง ระหว่าง กม.4+150-กม.6+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/05/2567 อจ.2/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 1 ถึง 15 จาก 109 รายการ