title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 09/06/2567 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร”
2 04/06/2567 ประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/256
3 03/06/2567 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
4 03/06/2567 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
5 03/06/2567 พิธีทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
6 30/05/2567 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2567
7 28/05/2567 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗
8 15/05/2567 ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานก่อสร้างโครงการประจำปีงบประมาณ 2567
9 08/05/2567 ประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567
10 29/04/2567 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
11 25/04/2567 าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗”
12 24/04/2567 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟอุบลราชธานี ครั้งที่ 4
13 06/04/2567 วันจักรีมหาราช 2567
14 05/04/2567 ร่วมกันบริจาคโลหิตในโครงการ “ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำ Give Blood, Give lives, Give forever”
15 03/04/2567 ร่วมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยมาปฏิบัตงานทุกวันพุธและศุกร์ของสัปดาห์