title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 23/01/2567 ถึง 26/01/2569 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22/12/2566 ถึง 31/01/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 07/12/2566 ถึง 31/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
4 ประกาศรับสมัคร 15/11/2566 ถึง 29/12/2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
5 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 13/07/2566 ถึง 09/07/2568 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 21/06/2566 ถึง 30/06/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 07/06/2566 ถึง 30/06/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
8 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 26/05/2566 ถึง 23/05/2568 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
9 ประกาศรับสมัคร 23/05/2566 ถึง 30/06/2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 28/04/2566 ถึง 19/05/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 12/04/2566 ถึง 30/04/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
12 ประกาศรับสมัคร 15/03/2566 ถึง 28/04/2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
13 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 17/01/2566 ถึง 31/01/2568 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร พนักงานธุรการ พนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20/12/2565 ถึง 31/01/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นิติกร พนักงานธุรการ พนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 25/11/2565 ถึง 31/12/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นิติกร พนักงานธุรการ พนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร