title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ขายทอดตลาดรถยนต์ตรวจการณ์ (นอกเงินทุนฯ) จำนวน 3 คัน 25/05/2563 32,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 21-6647-17-1 จำนวน 1 รายการ 22/05/2563 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ตรวจการณ์ (นอกเงินทุนฯ) จำนวน 1 คัน 21/05/2563 1,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ขายทอดตลาดรถเกลี่ย จำนวน 1 คัน 18/05/2563 38,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 44-8995-11-4 30/04/2563 17,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 30/04/2563 146,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 27 รายการ รถหมายเลข 64-6007-95-3 30/04/2563 107,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2563 30/04/2563 51,185.43 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ รถหมายเลข 61-6010-94-5 29/04/2563 34,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ รถหมายเลข 31-5123-80-9 22/04/2563 75,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 49 รายการ รถหมายเลข 31-5123-80-9 22/04/2563 115,755.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 44-8915-08-2 17/04/2563 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 44-9897-17-7 17/04/2563 17,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ รถหมายเลข 82-6072-02-5 17/04/2563 10,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมอำนวยการสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ปริมาณ 1 แห่ง 13/04/2563 370,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 380 รายการ