title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 (เฉพาะเจาะจง) สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) 01/08/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 (e-bidding) สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) 01/08/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
3 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 01/07/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 01/06/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) (เฉพาะเจาะจง ) 01/04/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) (เฉพาะเจาะจง ) 01/03/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) (เฉพาะเจาะจง ) 01/02/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) (เฉพาะเจาะจง ) 01/01/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) (เฉพาะเจาะจง ) 01/12/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) (เฉพาะเจาะจง ) 01/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) (e-bidding) 01/02/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) (e-bidding) 01/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 01/01/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 01/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ