title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567 10/06/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 06/06/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 9
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 26/04/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 9
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 25/03/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 25/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 9
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 30/01/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 9
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 28/12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 07/12/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 11/10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 13/09/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 04/09/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 11/07/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 31/05/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 24/04/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 24/04/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 1 ถึง 15 จาก 48 รายการ