title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2567ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานทางหลวงที่ 9(อุบลราชธานี)จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2567 คค06125/พ.1/e/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 9
2 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1บนทางหลวงหมายเลข226ตอนศรีสะเกษ-ห้วยขะยุง ตอน4 ระหว่าง กม.303+375-กม.312+910 (เป็นตอนๆ ) ปริมาณ 3 แห่ง 20/12/2565 ศก43/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
3 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข220ตอนศรีสะเกษ-วังหินระหว่างกม.2+625-กม.5+625ปริมาณงาน1แห่ง 10/11/2565 คค06125/พ.1/e/39/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
4 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565(เพิ่มเติม)กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข2076ตอนหนองฮู-ส้อมป่อยน้อยระหว่างกม.44+200-กม.46+000ปริมาณงาน1แห่ง 07/10/2565 คค06125/พ.1/e/35/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 9
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข 20-6300-19-8 จำนวน 1 รายการ 31/03/2564 630/B/30/64/91 สำนักงานทางหลวงที่ 9
6 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.2+600 - กม.4+240 ปริมาณ 1 แห่ง 28/01/2563 คค06125/พ.1/e/7/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ