title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2565ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานทางหลวงที่9(อุบลราชธานี)จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน1แห่ง 07/09/2565 สทล.9/2/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 9
2 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2565ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ3-6)สำนักงานทางหลวงที่9(อุบลราชธานี)จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน1แห่ง 07/09/2565 สทล.9/1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ