วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณลาดข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงราษีไศล จำนวน 4 รายการ 03/08/2563 99,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ 23/07/2563 300,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณลาดข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงขุขันธ์ จำนวน 1 รายการ 23/07/2563 99,926.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 22/07/2563 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/07/2563 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/07/2563 3,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/07/2563 14,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/07/2563 6,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/07/2563 12,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/07/2563 12,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 22/07/2563 1,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 22/07/2563 1,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณลาดข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงภูสิงห์ จำนวน 2 รายการ 22/07/2563 96,888.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณลาดข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงศรีสะเกษ จำนวน 2 รายการ 22/07/2563 99,976.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 20/07/2563 100,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 932 รายการ