วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 07/05/2563 78,540.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 07/05/2563 11,415.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 07/05/2563 32,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 07/05/2563 93,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 07/05/2563 93,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 07/05/2563 97,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 07/05/2563 113,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 07/05/2563 113,400.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 07/05/2563 8,810.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/05/2563 27,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/05/2563 100,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 05/05/2563 93,390.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 05/05/2563 6,485.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ 05/05/2563 21,136.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 05/05/2563 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 820 รายการ