วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 05/05/2563 9,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 05/05/2563 12,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2563 109,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 27/04/2563 94,500.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 23/04/2563 53,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 23/04/2563 82,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 23/04/2563 1,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 23/04/2563 1,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ปริมาณงาน 2 แห่ง 22/04/2563 262,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/04/2563 4,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน จำนวน 15 รายการ 15/04/2563 18,375.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/04/2563 5,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14/04/2563 7,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน – ศรีสะเกษ ตอน 1 ระหว่าง กม.249+400 - กม.250+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทล. ๒๒๖ ตอน ศรีสะเกษ-ห้วยขะยุง ระหว่างกม.๒๗๘+๔๐๑-กม.๒๗๙+๘๗๐, ทล. ๒๙๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ระหว่างกม.๐+๙๖๓-กม.๘+๖๗๕, ทล. ๒๒๐ ตอน วังหิน-ขุขันธ์ ระหว่างกม.๕๒+๓๒๕-กม.๕๖+๑๗๕ และทล.๒๔๔๘ ตอน ทางเข้าอุทุมพรพิสัย ระหว่างกม.๐+๐๑๒-กม.๐+๔๗๘ ปริมาณงาน ๔ แห่ง (ปริมาณ ๒,๐๗๒ อัน) 13/04/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 820 รายการ