วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 22/07/2563 496,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 21/07/2563 2,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายก่าร 21/07/2563 9,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 21/07/2563 18,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 20/07/2563 28,185.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 20/07/2563 88,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิลฯ จำนวน 1 รายการ 20/07/2563 18,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 20/07/2563 6,863.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 20/07/2563 4,638.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 20/07/2563 18,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 20/07/2563 15,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/07/2563 2,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/07/2563 2,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 16/07/2563 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 16/07/2563 6,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 932 รายการ