วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบนทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน ๑ ที่กม.๕๓+๑๓๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ตอน ๓ ที่กม.๒๖๑+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ตอน ๕ ที่กม.๒๖๙+๐๓๐ 27/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตรางสวาย - ท่าด่าน ตอน ๑ ที่กม.๑๐+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ที่กม.๓๑+๘๔๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตรางสวาย - ท่าด่าน ตอน ๓ ที่กม.๓+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตรางสวาย - ท่าด่าน ตอน ๔ ที่กม.๖+๙๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน ๒ ที่กม.๗๔+๔๖๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ตอน ๒ ที่กม.๒๖๐+๐๔๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน ๓ ที่กม.๘๙+๗๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ไพรพัฒนา - หนองบัวเรณ ตอน ๖ ระหว่าง กม.๑๗+๙๐๐ - กม.๗๑+๗๙๔ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณ ๑,๘๓๖ อัน) 25/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ระหว่างกม.๒๘๖+๒๐๐ - กม.๒๙๐+๒๒๕ และทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ระหว่างกม.๔๘+๐๐๐ - กม.๔๘+๑๕๐ ปริมาณงาน ๒ แห่ง (ปริมาณ ๑,๘๘๗ อัน) 25/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 23/03/2563 6,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ 23/03/2563 10,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 23/03/2563 57,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 820 รายการ