วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 10/06/2563 920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 08/06/2563 38,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 08/06/2563 8,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 08/06/2563 18,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 08/06/2563 188,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 08/06/2563 32,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 16 รายการ 05/06/2563 13,981.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ 05/06/2563 13,981.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ 04/06/2563 8,025.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ 04/06/2563 9,985.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 05/06/2563 80,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 05/06/2563 58,585.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 05/06/2563 8,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 05/06/2563 19,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 17 รายการ 04/06/2563 11,050.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 932 รายการ