วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 5 รายการ 30/06/2563 14,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 30/06/2563 6,500.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 30/06/2563 7,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 30/06/2563 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 30/06/2563 15,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ 30/06/2563 12,775.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 30/06/2563 36,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 30/06/2563 12,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 29/06/2563 6,500.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 17/06/2563 108,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 16/06/2563 82,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/06/2563 43,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/06/2563 43,200.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 16/06/2563 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 16/06/2563 550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 932 รายการ