วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ 10/07/2563 49,075.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 11 รายการ 08/07/2563 7,225.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 08/07/2563 22,605.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 08/07/2563 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/07/2563 31,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/07/2563 121,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/07/2563 5,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 02/07/2563 37,105.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 02/07/2563 42,995.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 02/07/2563 13,434.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 02/07/2563 680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 02/07/2563 5,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 01/07/2563 7,772.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 133,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 30/06/2563 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 932 รายการ