วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 04/06/2563 26,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 04/06/2563 23,950.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 04/06/2563 24,685.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/06/2563 82,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 04/06/2563 6,955.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 04/06/2563 6,955.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/06/2563 123,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 294 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ระหว่างกม.2+471 - กม.2+917 ปริมาณงาน 14 ต้น 25/05/2563 345,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 25/05/2563 104,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 20/05/2563 497,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 20/05/2563 32,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 20/05/2563 1,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 20/05/2563 41,118.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ 20/05/2563 5,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 20/05/2563 7,574.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 932 รายการ