วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 23/03/2563 32,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 23/03/2563 243,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 23/03/2563 88,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/03/2563 134,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/03/2563 134,100.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ตอน 2 ระหว่าง กม.5+675 - กม.6+155 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 90 วัน 03/04/2563 803,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.297+520 - กม.313+384 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 45 วัน 01/04/2563 1,400,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 17/03/2563 3,810.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานงบประมาณงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2373 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ตอน 3 ระหว่าง กม.6+760 - กม.7+060 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 11 ต้น) 03/04/2563 574,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานงบประมาณงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2341 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไพรพัฒนา - หนองบัวเรณ ตอน 4 ระหว่าง กม.27+474 - กม.28+464 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 34 ต้น) 03/04/2563 1,465,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 16/03/2563 11,036.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 16/03/2563 13,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 16/03/2563 12,965.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.269+000 - กม.271+989 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 90 วัน วงเงินงบประมาณ 9,500,000.- บาท 13/04/2563 9,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 16/03/2563 12,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 820 รายการ