วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 รายการ 16/07/2563 9,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 15/07/2563 4,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 14/07/2563 14,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 14/07/2563 5,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 14/07/2563 23,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14/07/2563 976.91 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/07/2563 3,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 14/07/2563 136,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 2,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 13/07/2563 6,840.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 864.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 13/07/2563 6,840.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 900.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 864.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 932 รายการ