title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 สำนักงานทางหลวงที่ 9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 01/06/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้กับเครื่องจักรงานเงินทุนหมุนเวียน 18/06/2564 137,425.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 21-6648-17-2 18/06/2564 7,919.87 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-9634-14-2 จำนวน 7 รายการ 09/06/2564 9,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการ ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 46-6517-06-2 จำนวน 1 รายการ 09/06/2564 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องจักร หมายเลข 92-6030-16-0 จำนวน 7 รายการ 27/05/2564 345,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข 44-8988-11-5 จำนวน 1 รายการ 17/05/2564 17,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข 44-8987-11-4 จำนวน 1 รายการ 13/05/2564 17,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 82-6072-02-5 จำนวน 5 รายการ 12/05/2564 7,221.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 77-6107-04-4 จำนวน 31 รายการ 07/05/2564 97,375.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 77-6107-04-4 จำนวน 4 รายการ 07/05/2564 6,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 สำนักงานทางหลวงที่ 9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) (เฉพาะเจาะจง ) 01/04/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-9634-14-2 จำนวน 1 รายการ 29/04/2564 16,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 46-6517-06-2 29/04/2564 12,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ รถหมายเลข 44-8987-11-4 28/04/2564 19,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 648 รายการ