title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 13/09/2564 14,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 13/09/2564 21,795.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทดลอง จำนวน 1 รายการ 13/09/2564 60,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 03/09/2564 43,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 03/09/2564 34,877.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 03/09/2564 5,131.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 78-6035-97-4 จำนวน 3 รายการ 03/09/2564 20,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 78-6035-97-4 จำนวน 3 รายการ 03/09/2564 32,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 60-0698-20-2 จำนวน 2 รายการ 03/09/2564 7,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 64-6007-95-3 จำนวน 1 รายการ 03/09/2564 40,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/09/2564 19,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 01/09/2564 24,264.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 23-6342-18-7 จำนวน 6 รายการ 01/09/2564 65,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 61-6010-94-5 01/09/2564 10,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-9634-14-2 จำนวน 2 รายการ 01/09/2564 19,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 648 รายการ