title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5รายการ รถหมายเลข 44-8782-08-5 28/04/2564 11,785.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ 2 รายการ รถหมายเลข 82-6158-16-8 28/04/2564 21,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 6 รายการ รถหมายเลข 82-6072-02-5 28/04/2564 27,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 31-5129-80-4 จำนวน 4 รายการ 27/04/2564 53,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 46-6517-06-2 จำนวน 2 รายการ 27/04/2564 10,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 82-6104-10-8 27/04/2564 29,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 74-6199-16-6 27/04/2564 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 82-6171-18-4 จำนวน 3 รายการ 27/04/2564 9,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข 20-6300-19-8 จำนวน 1 รายการ 23/04/2564 13,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถหมายเลข 44-0158-17-0 จำนวน 1 รายการ 23/04/2564 13,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 สำนักงานทางหลวงที่ 9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) (เฉพาะเจาะจง ) 01/03/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 สำนักงานทางหลวงที่ 9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) (เฉพาะเจาะจง ) 01/02/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 สำนักงานทางหลวงที่ 9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) (เฉพาะเจาะจง ) 01/01/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 สำนักงานทางหลวงที่ 9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) (เฉพาะเจาะจง ) 01/12/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 สำนักงานทางหลวงที่ 9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) (เฉพาะเจาะจง ) 01/11/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 648 รายการ