title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/08/2564 37,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 19/08/2564 20,722.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 20/08/2564 41,284.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 20/08/2564 19,815.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/08/2564 37,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/08/2564 10,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-0767-18-7 จำนวน 10 รายการ 17/08/2564 6,134.89 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 44-0768-18-8 จำนวน 12 รายการ 17/08/2564 5,852.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2564 16,075.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2564 25,265.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2564 10,203.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2564 15,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 64-6007-95-3 จำนวน 7 รายการ 04/08/2564 34,802.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 77-6107-04-4 04/08/2564 50,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 02/08/2564 8,981.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 648 รายการ