วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
871 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 2 ระหว่าง กม.305+063 - กม.306+088 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน 07/03/2562 5,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
872 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/01/2562 145,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
873 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 12/01/2562 145,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
874 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 12/01/2562 500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
875 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 05/01/2562 33,575.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
876 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 รายการ 12/01/2562 2,652.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
877 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/01/2562 32,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
878 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 1,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
879 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 2,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
880 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 2,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
881 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 41,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
882 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 09/01/2562 19,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
883 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 04/01/2562 29,845.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
884 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 04/01/2562 60,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
885 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 04/01/2562 84,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 871 ถึง 885 จาก 932 รายการ