วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
736 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 01/02/2562 12,815.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
737 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 01/02/2562 32,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
738 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 01/02/2562 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
739 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 01/02/2562 1,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
740 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 01/02/2562 82,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
741 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/02/2562 157,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
742 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ 31/01/2562 6,500.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
743 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/01/2562 83,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
744 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/01/2562 81,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
745 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/01/2562 78,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
746 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 31/01/2562 32,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
747 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 30/01/2562 497,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
748 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ขายทอดตลาดวัสดุเก่าชำรุดและครุภัณฑ์ชำรุด (งานนอกเงินทุน)ครั้งที่ 2 25/01/2562 5,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
749 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 25/01/2562 82,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
750 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ 19/01/2562 117,025.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 736 ถึง 750 จาก 820 รายการ