วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 23300 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ – ห้วยขะยุง ตอน 4 ระหว่าง กม.294+792 - กม.297+104.500 ปริมาณงาน 47,637.500 SQ.M 17/11/2563 คค 06052/พ.1/e/13/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
17 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2564 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ที่ กม.255+348 (แยกส้มป่อยน้อย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 คค 06052/พ.1/e/5/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
18 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 จ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ตอน 2 ระหว่าง กม.250+000 - กม.251+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 คค 06052/พ.1/e/7/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
19 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 จ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.76+100 - กม.77+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 คค 06052/พ.1/e/8/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
20 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 23300 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ระหว่าง กม.10+948.500 - กม.18+660 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 49,198.500 SQ.M. 17/11/2563 คค 06052/พ.1/e/10/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
21 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 จ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.78+300 - กม.79+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 คค 06052/พ.1/e/6/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
22 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5 หลัง) 28/10/2563 คค 06052/พ.1/e/1/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
23 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารศูนย์บริการแยกนาเจริญ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง 28/10/2563 คค 06052/พ.1/e/2/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
24 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2564 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6 ) หมวดทางหลวงขุขันธ์ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/10/2563 คค ๐๖๐๕๒/พ.๑/พ.1/E3/๒๕๖๔ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
25 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ระหว่าง กม.๓+๒๕๙ - กม.๓+๗๕๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑,๒๗๐ ตร.ม.) 16/09/2563 06052/พ.1/e/26/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
26 จ้างก่อสร้างทำงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ระหว่าง กม.๓+๒๕๙ - กม.๓+๗๕๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑,๒๗๐ ตร.ม.) 03/09/2563 06052/พ.1/e/25/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
27 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ – ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.290+200 - กม. 291+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (82 ต้น) 03/09/2563 คค 06052/พ.1/e/24/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
28 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0502 ตอน แยกโคกตาล - หัวช้าง ระหว่าง กม.287+000 - กม.287+972 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 1,944 ม.) 15/04/2563 คค 06052/พ.1/e/22/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
29 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6 ) หัวหน้าหมวดทางหลวงอุทุมพรพิสัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 1 หลัง 13/04/2563 คค 06052/พ.1/e/21/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
30 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.297+520 - กม.313+384 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 คค 06052/พ.1/e/20/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 61 รายการ