วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุง การแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.280+042 - กม.282+099 (เป็นตอนๆ) 17/03/2563 คค 06052/พ.1/e/8/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
17 จ้างเหมาทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING บนทางหลวงหมายเลข 2157 ตอนควบคุม 0101 ตอน ขุขันธ์-แยกโคกตาล ระหว่าง กม.1+460-กม.5+654 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 26,481 SQ.M. 16/03/2563 คค 06052/พ.1/e/5/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
18 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ระหว่าง กม.18+106 - กม.20+415 ปริมาณงาน 21,001 SQ.M. เวลาทำการ 90 วัน 16/03/2563 คค 06052/พ.1/e/6/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
19 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ – ห้วยขะยุง ตอน 2 ระหว่าง กม.299+428.500 – กม.301+325 ปริมาณงาน 36,137 SQ.M. 12/03/2563 คค 06052/พ.1/e/3/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
20 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ – ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.308+930.500 – กม.313+384 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 36,039 SQ.M. 12/03/2563 คค 06052/พ.1/e/2/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
21 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ – ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.290+075 – กม.292+426 ปริมาณงาน 48,430 SQ.M. 12/03/2563 คค 06052/พ.1/e/1/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
22 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 3 หลัง 12/03/2563 คค 06052/พ.1/e/23/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
23 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (งานนอกเงินทุนฯ) ครั้งที่ 1 10/01/2563 06052/2563/3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
24 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ครั้งที่ 2 26/11/2562 คค 06052/2563/2 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
25 จ้างเหมาทำงาน ราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0102 ตอน หัวช้าง – สะเดา ระหว่าง กม.19+043 – กม.19+677 (เป็นตอนๆ) และทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ระหว่าง กม.41+000 – กม.45+123 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 27/03/2562 ศก 32/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
26 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 220 ตอน วังหิน-ขุขันธ์ ระหว่าง กม.50+330-กม.51+700 และบนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน เมือง น้อย-กันทรารมย์ ระหว่าง กม.103+750-กม.108+745 19/03/2562 คค 06052/พ.1/e34/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
27 ประกวดราคาจ้างเหมาทำงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุง งานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 9 แห่ง 11/02/2562 คค 06052/พ.1/e/32/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
28 ขายทอดตลาดวัสดุเก่าชำรุดและครุภัณฑ์ชำรุด (งานนอกเงินทุน)ครั้งที่ 2 25/01/2562 คค 06052/2562/3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
29 จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.277+560-กม.279+860 (เป็นตอนๆ) 21/01/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
30 จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 2157 ตอนควบคุม 0101 ตอน ขุขันธ์-แยกโคกตาล ระหว่าง กม.5+000-กม.5+945 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/01/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 34 รายการ