วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
721 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 06/03/2562 638/60/62/140 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
722 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 06/03/2562 638/60/62/139 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
723 วัสดุจราจร จำนวน .3 รายการ 06/03/2562 638/60/62/138 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
724 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/03/2562 638/60/62/137 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
725 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 05/03/2562 638/45/62/136 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
726 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 01/03/2562 638/45/62/133 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
727 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 01/03/2562 638/35/62/11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
728 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 26/02/2562 638/30/62/00090 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
729 จ้างเหมาทำงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 9 แห่ง ( 1,170 ต้น ) กำหนดเวลาทำการ 150 วัน 26/02/2562 คค 06052/พ.1/e/32/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
730 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/02/2562 638/60/62/132 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
731 จัดซื้อวัสดุแอสฟัลต์ติดคอนกรีต (Hot mix) จำนวน 42.920 ตัน 21/02/2562 638/60/62/131 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
732 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/02/2562 638/60/62/130 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
733 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 16/02/2562 638/60/62/128 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
734 วัสดุจราจร จำนวน 19 รายการ 20/02/2562 638/60/62/129 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
735 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 15/02/2562 638/85/62/127 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 721 ถึง 735 จาก 855 รายการ