วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
721 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 07/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
722 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
723 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/05/2562 638/60/62/199 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
724 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/05/2562 638/60/62/198 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
725 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
726 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
727 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 01/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
728 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 13 รายการ 01/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
729 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 07/05/2562 638/60/62/197 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
730 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 07/05/2562 638/60/62/196 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
731 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 07/05/2562 638/60/62/195 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
732 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ 07/05/2562 638/45/62/194 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
733 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 07/05/2562 638/60/62/193 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
734 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/05/2562 638/60/62/192 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
735 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 02/05/2562 638/35/62/15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 721 ถึง 735 จาก 957 รายการ