วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
676 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/06/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
677 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/06/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
678 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 11/06/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
679 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 06/06/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
680 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/06/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
681 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/06/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
682 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
683 วัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 10/06/2562 638/60/62/220 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
684 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 10/06/2562 638/45/62/219 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
685 วัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 06/06/2562 638/60/62/218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
686 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 05/06/2562 638/60/62/213 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
687 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 05/06/2562 638/60/62/214 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
688 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 14 รายการ 05/06/2562 638/40/62/215 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
689 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/06/2562 638/60/62/217 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
690 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/06/2562 638/60/62/216 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 676 ถึง 690 จาก 957 รายการ