วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
676 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 28/03/2562 638/35/62/13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
677 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 27/03/2562 638/45/62/168 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
678 วัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 27/03/2562 638/60/62/167 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
679 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 27/03/2562 638/60/62/166 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
680 วัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 26/03/2562 638/60/62/165 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
681 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 26/03/2562 638/60/62/164 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
682 จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 4 รายการ 26/03/2562 638/-/62/163 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
683 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ 26/03/2562 638/-/62/162 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
684 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/03/2562 638/-/62/161 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
685 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26/03/2562 638/60/62/160 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
686 วัสดุแอสฟัลต์ติดคอนกรีต (Hot mix) จำนวน 30 ตัน 23/03/2562 638/60/62/159 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
687 จ้างเหมาทำงาน ราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0102 ตอน หัวช้าง – สะเดา ระหว่าง กม.19+043 – กม.19+677 (เป็นตอนๆ) และทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ระหว่าง กม.41+000 – กม.45+123 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 11/04/2562 ศก 32/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
688 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 21/03/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
689 วัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 20/03/2562 638/60/62/155 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
690 วัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 16/03/2562 638/60/62/155 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 676 ถึง 690 จาก 855 รายการ