วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 22/07/2563 638/60/63/279 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
32 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 21/07/2563 638/30/63/00129 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
33 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายก่าร 21/07/2563 638/30/63/00131 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
34 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 21/07/2563 638/40/63/273 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
35 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 20/07/2563 638/45/63/278 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
36 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 20/07/2563 638/45/63/277 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
37 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิลฯ จำนวน 1 รายการ 20/07/2563 638/-/63/276 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
38 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 20/07/2563 638/60/63/274 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
39 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 20/07/2563 638/60/63/275 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
40 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 20/07/2563 638/40/63/273 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
41 วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 20/07/2563 638/40/63/272 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
42 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/07/2563 638/-/63/00028 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
43 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/07/2563 638/-/63/00027 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
44 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 16/07/2563 638/30/63/00128 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
45 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 16/07/2563 638/-/63/00025 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 908 รายการ