วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 05/05/2563 638/40/63/198 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
32 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 05/05/2563 638/40/63/195 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
33 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2563 638/35/63/12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
34 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 27/04/2563 638/85/63/193 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
35 วัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 23/04/2563 638/60/63/189 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
36 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 23/04/2563 638/60/63/190 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
37 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 23/04/2563 638/40/63/191 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
38 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 23/04/2563 638/40/63/192 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
39 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ปริมาณงาน 2 แห่ง 22/04/2563 638/-/63/188 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
40 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/04/2563 638/30/63/00098 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
41 วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน จำนวน 15 รายการ 15/04/2563 638/30/63/00095 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
42 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/04/2563 638/30/63/00094 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
43 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14/04/2563 638/30/63/00093 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
44 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน – ศรีสะเกษ ตอน 1 ระหว่าง กม.249+400 - กม.250+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 638/-/63/187 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
45 จ้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทล. ๒๒๖ ตอน ศรีสะเกษ-ห้วยขะยุง ระหว่างกม.๒๗๘+๔๐๑-กม.๒๗๙+๘๗๐, ทล. ๒๙๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ระหว่างกม.๐+๙๖๓-กม.๘+๖๗๕, ทล. ๒๒๐ ตอน วังหิน-ขุขันธ์ ระหว่างกม.๕๒+๓๒๕-กม.๕๖+๑๗๕ และทล.๒๔๔๘ ตอน ทางเข้าอุทุมพรพิสัย ระหว่างกม.๐+๐๑๒-กม.๐+๔๗๘ ปริมาณงาน ๔ แห่ง (ปริมาณ ๒,๐๗๒ อัน) 13/04/2563 638/-/63/188 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 796 รายการ