วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
2461 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00074 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2462 วัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00073 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2463 วัสดุยานพาหนะ 07/02/2562 638/30/62/00076 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2464 วัสดุยานพาหนะ 07/02/2562 638/30/62/00071 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2465 วัสดุยานพาหนะ 08/02/2562 638/30/62/00071 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2466 วัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 06/02/2562 638/30/62/00069 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2467 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 04/02/2562 638/60/62/121 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2468 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 04/02/2562 638/60/62/120 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2469 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/02/2562 638/60/62/122 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2470 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 04/02/2562 638/85/62/123 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2471 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ 02/02/2562 638/60/62/119 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2472 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 01/02/2562 638/60/62/118 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2473 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 11 รายการ 01/02/2562 638/40/62/117 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2474 วัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 01/02/2562 638/40/62/110 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2475 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 10 รายการ 01/02/2562 638/40/62/111 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 2,461 ถึง 2,475 จาก 2,553 รายการ