วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุง การแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.280+042 - กม.282+099 (เป็นตอนๆ) 11/03/2563 คค 06052/พ.1/e/8/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
17 จ้างเหมาทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING บนทางหลวงหมายเลข 2157 ตอนควบคุม 0101 ตอน ขุขันธ์-แยกโคกตาล ระหว่าง กม.1+460-กม.5+654 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 26,481 SQ.M. 10/03/2563 คค 06052/พ.1/e/5/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
18 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ระหว่าง กม.18+106 - กม.20+415 ปริมาณงาน 21,001 SQ.M. เวลาทำการ 90 วัน 10/03/2563 คค 06052/พ.1/e/6/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
19 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ – ห้วยขะยุง ตอน 2 ระหว่าง กม.299+428.500 – กม.301+325 ปริมาณงาน 36,137 SQ.M. 06/03/2563 คค 06052/พ.1/e/3/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
20 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ – ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.308+930.500 – กม.313+384 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 36,039 SQ.M. 06/03/2563 คค 06052/พ.1/e/2/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
21 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ – ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.290+075 – กม.292+426 ปริมาณงาน 48,430 SQ.M. 06/03/2563 คค 06052/พ.1/e/1/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
22 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 3 หลัง 06/03/2563 คค 06052/พ.1/e/23/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
23 จ้างเหมาทำงาน ราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0102 ตอน หัวช้าง – สะเดา ระหว่าง กม.19+043 – กม.19+677 (เป็นตอนๆ) และทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ระหว่าง กม.41+000 – กม.45+123 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 21/03/2562 ศก 32/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
24 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0102 ตอน หัวช้าง – สะเดา ระหว่าง กม.19+043 –กม.19+677 (เป็นตอนๆ) และทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ระหว่าง กม.41+000 – กม.45+123 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 13/03/2562 คค 06052/พ.1/e/33/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
25 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0102 ตอน วังหิน -ขุขันธ์ ระหว่าง กม.50+330-กม.51+700 และบนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0202 ตอน เมืองน้อย-กันทรารมย์ ระหว่าง กม.103+750 - กม.108+745 13/03/2562 คค 06052/พ.1/e/34/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
26 จ้างเหมาทำงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 9 แห่ง ( 1,170 ต้น ) 15/01/2562 คค 06052/พ.1/e/32/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
27 จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.277+560-กม.279+860 (เป็นตอนๆ) 15/01/2562 คค 06052/พ.1/e/31/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
28 จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 2157 ตอนควบคุม 0101 ตอน ขุขันธ์-แยกโคกตาล ระหว่าง กม.5+000-กม.5+945 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2562 คค 06052/พ.1/e/30/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
29 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 3 ระหว่าง กม.306+112 - กม.307+229 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน 15/01/2562 ศก 27/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
30 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 2 ระหว่าง กม.305+063 - กม.306+088 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน 15/01/2562 ศก 26/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 32 รายการ